ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
อารีเกเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้
หากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม @แอดไลน์ : @areegator หรือโทร. 02-792-1320